وبلاگ

partial discharge / تحلیه الکتریکی جزیی چیست

تخلیه الکتریکی جزیی

Partial Discharge (PD)

JEC

  • تخلیه الکتریکی (Partial Discharge) چیست ؟

نوعی تخلیه الکتریکی ناقص است که بخاطر افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق در یک ناحیه محدود از ساختار عایقی، به دلیل وجود ناخالصی و یا عدم یکنواختی عایق صورت می‌پذیرد.

تخلیه جزیی در واقع به جرقه‌های كوچك درون یك ماده عایقی است .

كه در یك میدان الكتریكی قوی، واقع شده گویند. عامل اصلی ایجاد این جرقه‌ها میدان الكتریكی غیر یكنواخت می‌باشد. این پدیده در ادوات قدرت مثل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابل‌ها و … باعث بروز مشکلاتی از قبیل: خرابی و یا از بین رفتن خاصیت عایقی در قسمتی از تجهیز می‌شود.

در صورتی که پدیده تخلیه جزئی آشکارسازی نشود و رفع مشکل نگردد، به مرور زمان و با توجه به وجود فشار‌های مکانیکی و تنش‌های الکتریکی، آسیب عایقی پیشرفت میکند .

درنتیجه تجهیز از حالت عادی کارکرد خارج شده و در نهایت منجر به خرابی‌های بزرگ می‌گردد.

برای جلوگیری از بروز تخریب و آسیب به سیستم لازم است از تجهیزات استاندارد و اصلی استفاده شود .

تخلیه الکتریکی جزئی غالبا در داخل عایق ها اتفاق میافتد و این بیانگر لزوم استفاده از مقره های استاندارد و باکیفیت است .

WHAT IS PARTIAL DISCHARGE        

A partial discharge (PD) is an electrical discharge or spark that bridges a small portion of the insulation between two .conducting electrodes

Partial Discharge can happen at any point in the insulation system, where the electric field strength exceeds the breakdown strength of that portion of the insulating material.

Partial Discharge can occur across the surface of insulating material (mainly due to contaminants or irregularities),

within gas bubbles in liquid insulation, in voids within solid insulation or around an electrode in gas (corona activity).

PARTIAL DISCHARGE EMISSIONS      

Partial Discharges emit energy as:

Electromagnetic emissions, in the form of radio waves, light and heat

Acoustic emissions, in the audible and ultrasonic ranges

Ozone and nitrous oxide gases

Partial Discharge activity provides evidence that an asset is deteriorating in a way that is very likely to lead to failure.

The process of deterioration can propagate and increase, until the insulation is no longer able to withstand the electrical stress therefore leading to flashover.

The ultimate failure of HV/MV assets is often sudden and disastrous, leading to massive damage and network outages.

barghnews

substation-safety.com

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *