مقره پله ای جبال الکتریک

در صورتی که بر روی محصول و جعبه نوشته ی JEC را مشاهده میکنید کالا اصل و در کارخانه جبال الکتریک تولید شده است

تیپ محصول : مقره سری STEP جبال الکتریک – JEC

مقره پله ای