مقره فینگر (انگشتی) جبال الکتریک اصلی

در صورتی که بر روی محصول و جعبه نوشته ی JEC را مشاهده میکنید کالا اصل و در کارخانه جبال الکتریک تولید شده است

تیپ محصول : مقری سری انگشتی جبال الکتریک – JEC

مقره تابلویی تابلو برق