مقره خازنی اصلی جبال الکتریک

در صورتی که بر روی محصول و جعبه نوشته ی JEC را مشاهده میکنید کالا اصل و در کارخانه جبال الکتریک تولید شده است

تیپ محصول : مقره فشار متوسط خازنی جبال الکتریک – JEC

مقره تابلویی فشار متوسط - 12kv 20kv