شکست عایقی مقره ها

شکست عایقی مقره ها

بررسی دلایل شکست عایقی مقره ها مهمترین عامل شکست عایقی مقره ها،تخلیه جزئی در آنها میباشد.انواع تخلیه های جزئی در مقره ها در ادامه تشریح میگردد. ۱ تخلیه داخلی: این تخلیه ها در حفره های موجود در داخل عایق به وجود میآیند. تعداد این حفره ها در عایق بستگی به تکنولوژی و کیفیت ساخت آن […]
READ MORE

partial discharge / تحلیه الکتریکی جزیی چیست

تخلیه الکتریکی جزیی Partial Discharge (PD) JEC 14/Aug/2019 تخلیه الکتریکی (Partial Discharge) چیست ؟ نوعی تخلیه الکتریکی ناقص است که بخاطر افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق در یک ناحیه محدود از ساختار عایقی، به دلیل وجود ناخالصی و یا عدم یکنواختی عایق صورت می‌پذیرد. تخلیه جزیی در واقع به جرقه‌های كوچك […]
READ MORE

Busbar Jointing Methods/ شیوه های اتصال باسبار و شینه های مسی در تابلوهای برق

 شیوه های اتصال باسبار و شینه های مسی در تابلوهای برق اتصال شینه های مسی در تابلوهای برق بایستی از لحاظ مکانیکی قوی و مقاوم در برابر اثرات محیط باشد. میتوان با استفاده از پیچ کردن ، اتصال کلمپی ، اتصال با پرچ و لحیم  و جوشکاری به سادگی شینه ها را به هم متصل […]
READ MORE