شکست عایقی مقره ها

شکست عایقی مقره ها

بررسی دلایل شکست عایقی مقره ها مهمترین عامل شکست عایقی مقره ها،تخلیه جزئی در آنها میباشد.انواع تخلیه های جزئی در مقره ها در ادامه تشریح میگردد. ۱ تخلیه داخلی: این تخلیه ها در حفره های موجود در داخل عایق به وجود میآیند. تعداد این حفره ها در عایق بستگی به تکنولوژی و کیفیت ساخت آن […]
READ MORE